ກ່ຽວ ກັບ ພວກ ເຮົາ

ບໍລິສັດ ດີເອັສແອວ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ເດີມເອີ້ນວ່າ ບໍລິສັດ ດີເອັສແອວ ຈຳກັດ ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໄຟຟ້າແຮງກາງ ແລະ ແຮງດັນຕໍ່າ, ໃນປີ 2017 ເພື່ອຂະຫຍາຍຂະໜາດໃຫ້ຂະແໜງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຂົວ-ທາງ, ກໍ່ສ້າງເຮືອນພັກ.